Alkulačka - bilančný prepočet na zistenie koncentrácie etanolu v krvi po požití alkoholických nápojov

Údaje získané týmto výpočtom môžu byť znepresnené rôznymi faktormi. Ak ste muž, ale máte značnú nadváhu, zaškrtnite, že ste žena. Vstrebávanie alkoholu závisi od množstva vody v tele a teda aj množstva telesného tuku. Objemové percento alkoholu je bežne uvádzané na etiketách fliaš. Pozor pri pive ! Stupeň piva (napr. 10) nie je totožný s objemovým percentom alkoholu ! Výpočet ponúka dve hodnoty koncentrácie etanolu v krvi, ak pijete veĺmi zriedkavo (ĺudovo "málo znesiete") počítajte skôr s maximálnou hodnotou, ak pijete pravidelne, pravdepodobne sa vás týka minimálna koncentrácia udaná výpočtom. Bilančný prepočet taktiež neberie do úvahy náplň žalúdka pri pití, ktorá predlžuje vstrebávanie alkoholu do krvi.

Vaša hmotnosť: kg
Vaše pohlavie: muž
žena

Charakter alkoholického nápoja: víno alebo koncentrát
pivo
Množstvo skonzumovaného nápoja: litrov
Objemové množstvo alkoholu v nápoji: %
Čas od začatia požívania alkoholu: hod